Klasy akademickie

Od 1 września 2014r. działają w II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu klasy patronackie:


1. Klasa humanistycznaIa, IIa i IIIa– pod patronatem Instytutu Filologii  Polskiej  UAM w Poznaniu


2. Klasa politechniczno-menedżerskakl.IIb i Ib (część matematyczna) - pod patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


3. Klasa przyrodniczakl.IIc i Ib (część przyrodnicza)– pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu