Rok szkolny 2018/2019


Rada Rodziców


      W dniu 26 września 2018r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym posiedzenie Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu. Dokonano wyboru nowych władz Rady Rodziców, ponieważ przewodniczący przestał być członkiem Rady (córka ukończyła szkołę).


Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019


Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Renata Mikołajewska


Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – p. Mikołaj Słupczyński


Sekretarz Rady Rodziców – p. Agnieszka Piasecka


Skarbnik Rady Rodziców – p. Beata Przypis (sekretarz szkoły).

 

        Rada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała plan wychowawczy, program profilaktyczny  II  Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu oraz dodatkowe dni wolne zarządzone przez dyrektora szkoły. Zapoznała się także z planem pracy szkoły na rok 2018/2019 i planowanymi drobnymi remontami.
       Kolejne zebranie Rady Rodziców nastąpi 14  listopada 2018 po zebraniach śródokresowych wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II i III.