II Liceum Ogólnokształcące w SwarzędzuOFERTA EDUKACYJNA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SWARZĘDZU

NA ROK  SZKOLNY 2019/2020

 

1. SZKOŁA PONADPODSTAWOWA: 4-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Symbol oddziału

Charakterystyka klas

Język obcy

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

1 Ap

KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

kontynuacja
j. angielski,

drugi język
j. niemiecki

- język polski
- język angielski
- historia

język polski
matematyka
język obcy
historia
 

1 Bp

KLASA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

kontynuacja
 j. angielski,

drugi język
j. niemiecki

- matematyka
-geografia

język polski
matematyka
język obcy
geografia

1 Cp

KLASA BIOLOGICZNO - CHEMICZNA

kontynuacja
j. angielski,

drugi język
j. niemiecki

- biologia
-chemia

język polski
matematyka
język obcy
biologia

1 Dp

KLASA POLICYJNA

kontynuacja 
j. angielski,

 drugi język
 j. niemiecki

- wiedza o społeczeństwie
-biologia

język polski
matematyka
język obcy
wos

 

 

 

2. SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA: 3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Symbol oddziału

Charakterystyka klas

Język obcy

Przedmioty rozszerzone realizowane od klasy II

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

1 Ag

KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

kontynuacja
j. angielski,
drugi język
j. niemiecki

- język polski

- język angielski

- historia

język polski
matematyka
język obcy
historia
 

1 Bg

KLASA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

kontynuacja

 j. angielski,

drugi język

j. niemiecki

- matematyka

- geografia

język polski
matematyka
język obcy
geografia 

1 Cg

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

kontynuacja

  j. angielski,

drugi język

  j. niemiecki

- biologia

- chemia

język polski
matematyka
język obcy
biologia


1 Dg

KLASA POLICYJNA

kontynuacja

 j. angielski,

 drugi język

  j. niemiecki

- wiedza o społeczeństwie

- biologia

język polski
matematyka
język obcy
wos

 

 

      Wszystkie publiczne szkoły Powiatu Poznańskiego (w tym nasza szkoła) podlegają elektronicznemu systemowi rekrutacji NABÓR. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej w celu zapoznania się z Informatorem o szkołach, wypełnienia i pobrania dokumentów oraz uzyskania podstawowych informacji na temat rekrutacji.

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

 HARMONOGRAM  REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019-20201. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w dniach 13 maja – 31 maja 2019r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.
2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Staniewskiego:
- wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły (rejestracja elektroniczna)
- Załącznik do kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej naszej szkoły lub do odbioru w sekretariacie szkoły)
- 2 zdjęcia do legitymacji
- zaświadczenie lekarskie (dotyczy wyłącznie klasy policyjnej)
3. Do 25 czerwca 2019r. do godz. 15.00  kandydat dostarcza do liceum świadectwo (lub kopię) ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (lub jego kopię).
4. Do 16 lipca 2019r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.
5. Do 24 lipca 2019r. kandydat składa oświadczenie woli podjęcia nauki w II LO w Swarzędzu poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej.
6. 25 lipca 2019r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych II LO w Swarzędzu.

 

     Tegoroczne informacje na temat rekrutacji opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także Komunikatów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych trzyletniego i czteroletniego technikum.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019-2020 (załącznik 1 do zarządzenia).


O przyjęciu kandydatów do wskazanej klasy pierwszej w II LO   decyduje łączna ilość uzyskanych punktów z ocen i innych osiągnięć kandydata.

Lp.

Kryteria dla absolwentów gimnazjum

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

Razem

1.

Liczbowo określona ocena z języka polskiego
celujący - 18 pkt., bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18
punktów

max 100 punktów

2.

Liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego
celujący - 18 pkt., bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18
punktów

3.

Liczbowo określona ocena z matematyki
ceujący - 18 pkt., bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18
punktów

4.

Liczbowo określona ocena z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną
ceujący - 18 pkt., bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18
punktów

5.

Świadectwo z wyróżnieniem

7 pkt.

6.

Dodatkowe osiągnięcia: uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

max 18 punktów

7.

Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu

3 punkty

8.

Egzamin gimnazjalny:

     - część humanistyczna

język polski - max 20 pkt., (wynik egzaminu  mnoży się przez 0,2)

 historia i wiedza o społeczeństwie - max 20 pkt., (wynik egzaminu mnoży się przez 0,2)

- część matematyczno-przyrodnicza

matematyka - max 20 pkt., (wynik egzaminu mnoży się przez 0,2)

przedmioty przyrodnicze - max 20 pkt, (wynik egzaminu mnoży się przez 0,2)

- część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy – max 20 pkt. (wynik mnoży się przez 0,2)

 

 

 

max 40 punktów

 

 

max 40 punktów

 

 

max 20 punktów

max 100 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

 przez kandydata: 200

 

Lp.

Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

Razem

1.

Liczbowo określona ocena z języka polskiego
celujący - 18 pkt., bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18
punktów

max 100 punktów

2.

Liczbowo określona ocena z matematyki
ceujący - 18 pkt., bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18
punktów

3.

Liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego
celujący - 18 pkt., bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18
punktów

4.

Liczbowo określona  ocena z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną
ceujący - 18 pkt., bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18
punktów

5.

Świadectwo z wyróżnieniem

7 pkt.

6.

Dodatkowe osiągnięcia: uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

max 18punktów

7.

Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu

3 punkty

8.

Egzamin po szkole podstawowej:

język polski - max 35 pkt., (wynik egzaminu  mnoży się przez 0,35)

matematyka - max 35 pkt., (wynik egzaminu mnoży się przez 0,35)

 

język obcy nowożytny - max 30 pkt. (wynik mnoży się przez 0,3)

 

 

 

 

 

 

 

max 35punktów 

max 35punktów

max 30punktów

max 100 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

 przez kandydata: 200

 

 

 

 

Jeśli nie jesteś statystycznym Polakiem i lubisz czytać, chcesz sprawnie rozmawiać nie tylko po polsku, ale także po angielsku, tu znajdziesz wielu podobnych!


Klasa 1Ap i 1Ag jest tworzona dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych.


Kształcenie w tym zespole rozwija: umiejętności językowe, szczególnie w zakresie języka angielskiego, zainteresowania czytelnicze, wiedzę historyczną i kulturową.

Czytaj więcej: I Ap, I Ag - Klasa humanistyczno-językowa

Jeśli lubisz logiczne łamigłówki, chcesz wiedzieć, jak działają techniczne urządzenia, chcesz poznać świat, bo nie wystarcza Ci wiedza o najbliższej okolicy, to zespół dla Ciebie!


Klasa 1Bp i 1Bg jest tworzona dla uczniów o zainteresowanych przedmiotami ścisłymi.


Kształcenie w tym zespole rozwija: umiejętności matematyczne, zainteresowania techniczne, pogłębia wiedzę geograficzną.

Czytaj więcej: I Bp, I Bg - Klasa matematyczno-geograficzna

Jeśli interesuje Cię funkcjonowanie żywych organizmów, lubisz przeprowadzać doświadczenia chemiczne i biologiczne, cenisz zdrowe środowisko, w tym zespole pogłębisz Twoje zainteresowania.


Klasa 1 Cp i 1 Cg pozwala na rozwijanie przez uczniów zainteresowań naukami przyrodniczymi.


Kształcenie w klasie przyrodniczej pozwoli na:  poznanie problemów ochrony środowiska, przybliży bogactwo przyrodnicze regionu, pozwoli na wycieczki edukacyjne i praktyczne zaznajamianie się z zadaniami przyrodnika.

Czytaj więcej: I Cp, I Cg - Klasa biologiczno-chemiczna

Jeśli interesuje Cię praca w służbach mundurowych, chcesz przejść kursy samoobrony, technik interwencji, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, a także doskonalić sprawność ogólną, zapisz się do tej klasy!


Klasa 1Dp i 1Dg jest ofertą dla tych uczniów, którzy dbają o rozwój fizyczny, planują pracę w służbach mundurowych.


Przedmiotami wiodącymi, realizowanymi na poziomie rozszerzonym, będą: wiedza o społeczeństwie oraz biologia.

Czytaj więcej: I Dp, I Dg - Klasa policyjna