II Liceum Ogólnokształcące w SwarzędzuOFERTA EDUKACYJNA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SWARZĘDZU

NA ROK  SZKOLNY 2018/2019

Symbol oddziału

Charakterystyka klas

Język obcy                      

Przedmioty rozszerzone realizowane od klasy II

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

1 A

KLASA JĘZYKOWO-HUMANISTYCZNA

kontynuacja
j. angielski,
drugi język
j. niemiecki

- język polski

- język angielski

- historia

język polski
matematyka
język obcy
historia
 

1 B

KLASA MATEMATYCZNA

kontynuacja

 j. angielski,

drugi język

j. niemiecki

- matematyka

- do wyboru:

fizyka lub geografia

język polski
matematyka
język obcy
geografia 

1 C

KLASA PRZYRODNICZA

kontynuacja

  j. angielski,

drugi język

  j. niemiecki

- biologia

- do wyboru:

chemia lub geografia

język polski
matematyka
język obcy
biologia


1 D

KLASA DLA SPORTOWCÓW

kontynuacja

   j. angielski,

drugi język

  j. niemiecki

- biologia

- geografia

dodatkowo WF

język polski
matematyka
język obcy
biologia


1 E

KLASA POLICYJNA

kontynuacja

 j. angielski,

 drugi język

  j. niemiecki

- wiedza o społeczeństwie

- do wyboru:

biologia lub geografia

język polski
matematyka
język obcy
wos

 

 

      Wszystkie publiczne szkoły Poznania oraz Powiatu Poznańskiego (w tym nasza szkoła) podlegają elektronicznemu systemowi rekrutacji NABÓR. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej nabor.pcss.pl w celu zapoznania się z Informatorem o szkołach, wypełnienia i pobrania dokumentów oraz uzyskania podstawowych informacji na temat rekrutacji.

 HARMONOGRAM  REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018-20191. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w dniach 14 maja – 30 maja 2018r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.
2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Staniewskiego:
- wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły (rejestracja elektroniczna)
- Załącznik do kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej naszej szkoły lub do odbioru w sekretariacie szkoły)
- 2 zdjęcia do legitymacji
- zaświadczenie lekarskie (dotyczy wyłącznie klasy policyjnej)
3. Do 25 czerwca 2018r. do godz. 15.00  kandydat dostarcza do liceum świadectwo (lub kopię) ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (lub jego kopię).
4. Do 11 lipca 2018r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.
5. Do 19 lipca 2018r. kandydat składa oświadczenie woli podjęcia nauki w II LO w Swarzędzu poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
6. 20 lipca 2018r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych II LO w Swarzędzu.

 

     Tegoroczne informacje na temat rekrutacji opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także Komunikatów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru na rok szkolny 2018/2019.


O przyjęciu kandydatów do wskazanej klasy pierwszej w II LO   decyduje łączna ilość uzyskanych punktów z ocen i innych osiągnięć kandydata.

 

Lp.

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

 

Punktacja

Razem

1.

Liczbowo określona ocena z języka polskiego
celujący - 18 pkt., bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18
punktów

max 100 punktów

2.

Liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego
celujący - 18 pkt., bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18
punktów

3.

Liczbowo określona ocena z matematyki
ceujący - 18 pkt., bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18
punktów

4.

Liczbowo określona ocena z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną
ceujący - 18 pkt., bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18
punktów

5.

Świadectwo z wyróżnieniem

7 pkt.

6.

Dodatkowe osiągnięcia: uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

max 18 punktów

7.

Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu

punkty

8.

Egzamin gimnazjalny:

     - część humanistyczna

język polski - max 20 pkt., (wynik egzaminu  mnoży się przez 0,2) 

 historia i wiedza o społeczeństwie - max 20 pkt., (wynik egzaminu mnoży się przez 0,2)

- część matematyczno-przyrodnicza

matematyka - max 20 pkt., (wynik egzaminu mnoży się przez 0,2)

przedmioty przyrodnicze - max 20 pkt, (wynik egzaminu mnoży się przez 0,2)

- część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy – max 20 pkt. (wynik mnoży się przez 0,2)

 

 

 

max 40 punktów

 

 

max 40 punktów

 

 

max 20 punktów

max 100 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

 przez kandydata : 200

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018-2019

 

 

Jeśli nie jesteś statystycznym Polakiem i lubisz czytać, chcesz sprawnie rozmawiać nie tylko po polsku, ale także po angielsku, tu znajdziesz wielu podobnych!


Klasa 1a jest tworzona dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych.


Kształcenie w tym zespole rozwija: umiejętności językowe, szczególnie w zakresie języka angielskiego, zainteresowania czytelnicze, wiedzę historyczną i kulturową.

Czytaj więcej: I A - Klasa językowo-humanistyczna

Jeśli lubisz logiczne łamigłówki, chcesz wiedzieć, jak działają techniczne urządzenia, chcesz poznać świat, bo nie wystarcza Ci wiedza o najbliższej okolicy, to zespół dla Ciebie!


Klasa 1b jest tworzona dla uczniów o zainteresowanych przedmiotami ścisłymi.


Kształcenie w tym zespole rozwija: umiejętności matematyczne, zainteresowania techniczne, pogłębia wiedzę geograficzną.

Czytaj więcej: I B - Klasa matematyczna

Jeśli interesuje Cię funkcjonowanie żywych organizmów, lubisz przeprowadzać doświadczenia chemiczne i biologiczne, cenisz zdrowe środowisko, w tym zespole pogłębisz Twoje zainteresowania.


Klasa 1 c pozwala na rozwijanie przez uczniów zainteresowań naukami przyrodniczymi.


Kształcenie w klasie przyrodniczej pozwoli na:  poznanie problemów ochrony środowiska, przybliży bogactwo przyrodnicze regionu, pozwoli na wycieczki edukacyjne i praktyczne zaznajamianie się z zadaniami przyrodnika.

Czytaj więcej: I C - Klasa przyrodnicza

Jeśli trenujesz w klubie sportowym i chcesz połączyć naukę w liceum ogólnokształcącym z rozwojem kariery sportowej, to zespół dla Ciebie.


Klasa 1d jest ofertą dla tych uczniów, którzy uprawiają sport  i dbają o rozwój fizyczny.


Kształcenie w tej klasie pozwoli na: przygotowanie ogólnorozwojowe, stanowiące podstawę do uprawiania sportu wyczynowego, połączenie zajęć w klubach z nauką, rozwinięcie wiedzy biologicznej i geograficznej, które są niezbędne do podjęcia studiów.

Czytaj więcej: I D - Klasa dla sportowców

Jeśli interesuje Cię praca w służbach mundurowych, chcesz przejść kursy samoobrony, technik interwencji, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, a także doskonalić sprawność ogólną, zapisz się do tej klasy!


Klasa 1e jest ofertą dla tych uczniów, którzy dbają o rozwój fizyczny, planują pracę w służbach mundurowych.


Przedmiotami wiodącymi, realizowanymi na poziomie rozszerzonym, będą: wiedza o społeczeństwie oraz do wyboru biologia lub geografia.

Czytaj więcej: I E - Klasa policyjna