II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu

II Liceum Ogólnokształcące od wielu lat organizuje fakultety z przedmiotów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym dla uczniów klas III. Są to zajęcia nieobowiązkowe bezpłatne, których celem jest przygotowanie uczniów do jak najlepszego zdania matury. W I półroczu obecnego roku szkolnego funkcjonują od miesiąca października następujące fakultety:

Fakultet                                                 X    XI    XI    razem h
1. matematyczny – O. Szczepaniak    8    8    9         25
2. matematyczny – O. Promiński        4    4    4        12
3.j.polski – I. Sobczyk                            4    4    4        12
4. j.polski- O. Tomczak                          3    3    2          8
5. j.polski – M. Mielcarek                      3    3    2          8
6.j.angielski – U. Jasiak                          4    4    4         12
7. j.angielski – B. Świder                       4    4    4         12
8. j.angielski – A. Waszkiewicz             3    3    2           8
9. geograficzny – A. Adamczak            5    5    5        15
10.chemiczny – T. Zandecki                 2    4    4        10
11. biologiczny – M. Musielak              5    5    3        13
12.historia/WOS – M. Dziubich            4    4    4        12
13.fizyczny – O. Promiński                    3    4    3        10
                                                                 razem h        157