II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu

KOŁO  BIOLOGICZNE

2017/2018


Prowadząca: Lucyna Musielak


Uczestnicy: wszyscy zainteresowani biologią.


Warunki: sprzyjające eksperymentom i rozwijaniu zainteresowań.


Cele:
• rozwijanie zainteresowań biologicznych
• poznanie metodyki badań przyrodniczych
• prowadzenie doświadczeń i obserwacji biologicznych
• sekcje narządów
• promowanie postaw prozdrowotnych
• poszerzanie wiedzy uczniów
• rozwój samodzielności, aktywności.


Forma pracy:  metoda projektów.