KOŁO  BIOLOGICZNE

2018/2019


Prowadząca: Lucyna Musielak


Uczestnicy: wszyscy zainteresowani biologią


Warunki: sprzyjające eksperymentom i rozwijaniu zainteresowań


Cele:
- rozwijanie zainteresowań biologicznych
- poznanie metodyki badań przyrodniczych
- prowadzenie doświadczeń i obserwacji biologicznych
- sekcje narządów
- promowanie postaw prozdrowotnych
- poszerzanie wiedzy uczniów
- rozwój samodzielności, aktywności


Forma pracy: metoda projektów.