II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu


PROJEKT MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ


      W sobotę 12 maja, w ramach projektu „Mój zawód – moja przyszłość”, rozpoczęły się w naszej szkole warsztaty przedmiotowe.
      Projekt adresowany jest dla uczniów II klas gimnazjów oraz VII klas szkół podstawowych z terenu Gminy Swarzędz oraz dla ich rodziców/opiekunów, a także nauczycieli i szkolnych pedagogów.
     Celem Projektu jest pomoc młodym ludziom w wyborze ścieżki zawodowej w oparciu o własne predyspozycje zawodowe i umiejętności, a także możliwości edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych mieszczących się na terenie Miasta Swarzędz.
     Organizatorami programu „Mój zawód - moja przyszłość" są Gmina Swarzędz w partnerstwie z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Powiatem Poznańskim.
Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie UMiG Swarzędz w zakładce „Edukacja

Warsztaty przedmiotowe realizowane w II Liceum Ogólnokształcącym obejmują:


1. Profil humanistyczny:
- Czy w dzisiejszych czasach jest możliwa miłość romantyczna? Debatujemy w stylu oksfordzkim.
- Wizerunek kobiet w literaturze i sztukach wizualnych.


2. Profil ekonomiczny:
- Kasa musi się zgadzać.
- Miary tendencji centralnej w statystyce i ich interpretacja.


3. Profil przyrodniczy:
- Dieta komputerowca vs dieta sportowca.
- Badania przyrodnicze. (prosimy zabrać rękawiczki lateksowe i fartuch)


4. Profil policyjny:
- Pierwsza pomoc przedmedyczna.
- Uczymy się musztry.
- Zabezpieczenie imprez masowych.
- Poznajemy Komisariat Policji.


Poniżej znajduje się harmonogram zajęć.

 

Lp.

Warsztat

Tematyka

Nauczyciel prowadzący

Proponowane terminy

1.

Humanistyczny

Czy w dzisiejszych czasach jest możliwa miłość romantyczna? Debatujemy w stylu oksfordzkim

Oliwia Tomczak

Środa 16 maja 2018

Grupa II

16:00-17:30

Czwartek 17 maja 2018

Grupa I

16:00-17:30

Humanistyczny

Wizerunki kobiet w literaturze i sztukach wizualnych

Iwona Sobczyk

Sobota 12 maja 2018

Grupa II

10:00- 11:30

Grupa I

11:45- 13:15

2.

Ekonomiczny

Kasa musi się zgadzać!

Hanna Kempka

Sobota 16 czerwca 2018

Grupa II

10:00- 11:30

Grupa I

11:45-13:15

Ekonomiczny

Miary tendencji centralnej w statystyce i ich interpretacja

Olga Szczepaniak

Sobota 16 czerwca 2018

Grupa I

10:00- 11:30

Grupa II

11:45-13:15

3.

Przyrodniczy

Dieta komputerowca vs dieta sportowca/

Badania przyrodnicze

Lucyna Musielak

Sobota 19 maja 2018

Grupa III

10:00-11:30

Grupa I

11:45- 13:15

Czwartek 24 maja 2018

Grupa II

16:00-17:30

4.

Policyjny

Pierwsza pomoc przedmedyczna/ Uczymy się musztry!/ Zabezpieczanie imprez masowych/ Poznajemy Komisariat Policji

 

Beata Czerska

Ewa Portala-Janik

Sobota 9 czerwca 2018

9:00 – 12:00

 

Regulamin projektu.
Koordynatorem projektu z ramienia szkoły jest pani Anna Wojcieszak.