II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu

Profil policyjny


1. Pierwsza pomoc przedmedyczna. Prowadzące Beata Czerska i Ewa Portala-Janik.


2. Uczymy się musztry. Prowadzące Beata Czerska i Ewa Portala-Janik.


3. Zabezpieczenie imprez masowych. Prowadzące Beata Czerska i Ewa Portala-Janik.


4. Poznajemy Komisariat Policji. Prowadzące Beata Czerska i Ewa Portala-Janik.