II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu

II LO w Swarzędzu, jako jedna z 50 szkół w Polsce uczestniczy w Projekcie "Uczeń online". Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach kół naukowych oraz korzystanie z zasobów internetowego serwisu edukacyjnego na platformie edukacyjnej SuperMemo.

W ramach projektu w Szkole działa naukowe koło geograficzne. W czasie cotygodniowych zajęć w szkole lub w terenie uczniowie poszerzają swoje zainteresowania ochroną środowiska (Grupa 1 w latach 2010-2013) i turystyką (Grupa 2 - w latach 2011-2014). Uczniowie uczestniczą także w zajęciach na uczelniach, tworzą własne kursy e-learningowe dostępne na Platformie edukacyjnej, a najaktywniejsi co roku wyjeżdżają na dwutygodniowe obozy naukowe.

Projekt „Uczeń online” to:

- dostęp do najnowocześniejszych technologii e-learningowych wspierających naukę uczniów,

- możliwość podniesienia kompetencji i wyników w nauce,

- wsparcie aktywności uczniów i rozwijania indywidualnych zainteresowań,

- wzmacnianie aspiracji edukacyjnych uczniów.

 Efekty pracy uczniów można obejrzeć w zakładce "Dolina Cybiny" i Kursy.

 

Grupa 1

 

Grupa 2